15 August 2018
Velkommen til Speciallæge Pierre Schydlowsky

Sygesikringspatienter

Gruppe I og II patienter

Gruppe I og gruppe II patienter er velkomne i klinikken som har overenskomst med sygesikringen.

For gruppe I patienter er undersøgelse og behandling gratis, hvis der foreligger en henvisning fra egen læge.

For gruppe II patienter er der en egen betaling på 275 kr,- per konsultation. Resten af honoraret betales af sygesikringen direkte til speciallægen.
Som gruppe II-sikret kan du frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor, samt efter henvisning af en læge hos fysioterapeut, fodterapeut og psykolog (som praktiserer efter overenskomst med sygesikringen). Du modtager et tilskud fra sygesikringen, der svarer til sygesikringens udgift for en tilsvarende behandling af en gruppe I-sikret patient. Tilskuddet fratrækkes regningen. Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen. Behandling hos fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer sker til honorarer aftalt med sygesikringen.
Udgivet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg.

Procedure:
Har du fået en henvisning fra egen læge, eller er du gruppe-II patient, skal du blot ringe til klinikkens sekretariat på 44481507 dagligt 11-13 fraset onsdag og bestille tid.

Har du internettet opfordrer vi dig derefter til opsøge hjemmesiden www.medortis.dk. Via denne kan du udfylde relevante spørgeskemaer og sende dem til lægen, så han har dem inden konsultationen. Det gør konsultationen meget nemmere: du har tid til at besvare spørgsmålene på bedste vis, og lægen har oplysningerne, når du kommer.