21 Juni 2018
Velkommen til Speciallæge Pierre Schydlowsky

Personale

Vibeke Hartmann


Vibeke har arbejdet på klinikken siden 2004. Hun er uddannet sygeplejerske, og arbejder som klinik medhjælper. Hun forestår praktiske opgaver som sekretærarbejde, inklusiv telefonpasning, indkøb af varer, etc.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlæge speciallæge i reumatologi, dr.med., Ph.D Ole Rintek Madsen

Ole Rintek Madsen har erfaring i samtlige områder indenfor det reumatologiske speciale. Hans særlige interesse område er osteoporose (knogleskørhed).

 

Overlæge speciallæge i reumatologi, Ph.D Marcin Szkudlarek

Marcin Szkudlarek har erfaring i samtlige områder indenfor det reumatologiske speciale. Hans særlige interesse område er Ultralyd skanning af bevægeapparatet, som han underviser i, verden over.