18 november 2017
Velkommen til Speciallæge Pierre Schydlowsky