21 Juni 2018
Velkommen til Speciallæge Pierre Schydlowsky

Lægen

Speciallæge i reumatologi, Ph.D, Diplomlæge i idrætsmedicin.
 
 • Cand. Med. fra Københavns Universitet i 1985 (Rigshospitalet)
   
 • Speciallæge i reumatologi i 1997
   
 • Diplomlæge i idrætsmedicin i 2002
   
 • Ph.D fra Københavns Universitet i 1999 med en afhandling om værdien af ultralydsskanning ved sygelige tilstande i skulderen.
   
 • Hovedbeskæftigelse: Fuldtidspraksis i reumatologi i Værløse siden 1998
   
 • Arbejdet som læge på skisportsstederne Les Arcs 1800 og Val d´Isere (Frankrig)
 • Været tilknyttet Team Danmarks Dopinglinie, og været konsulent for Rigshospitalets og Frederikssunds Idrætsklinik.
 • Været konsulent i Dansk Rød Kors Center
 • Været medlem af Dansk Idræts Medicinsk Selskabs uddannelsesudvalg,
 • Været i bestyrelsen af Dansk Selskab for Manuel Medicin
 • Været udpeget af de praktiserende reumatologers organisation til moderniseringsudvalget
 • Været i bestyrelsen for DRFO (Danske reumatologer og fysiurgers organisation)
 • Er aktuelt i bestyrelsen for DRS (Dansk reumatologisk selskab)
   
 • Publiceret artikler i danske og internationale tidsskrifter, omhandlende skisportsskader, funktionen af det franske sundhedsvæsen, skulderproblemer, rygproblemer, og reumatologiske problemer.
 • Skrevet en række artikler på internettet, bl.a for www.sundhed.dk og www.apoteket.dk
 • Underviser jævnligt læger på idrætsmedicinske kurser, kurser som omhandler sygelige tilstande i skulderen og den øvrige del af bevægeapparatet, og kurser i ultralydsskanning.
 • Medlem af den danske delegation som deltog i "3E-møder" i 2009, ifm udvikling af internationale guidelines til håndtering af "uspecifik artrit".
 • Deltaget i udviklingen af kliniske retningslinier til håndtering af "rotator cuff syndrom", i 2009.
 • Udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab til at deltage i udarbejning af Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinier til skulderkirurgi, 2011.
 • Udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab til at deltage i udarbejdning af Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser, 2013.
   
 • Født juni 1957. Er halv fransk - halv dansk.
 • Gift. 2 børn: Philippe og Nathalie
 • Opvokset i Italien (Rom) og Frankrig (Lyon)
 • Fransk studentereksamen (Baccalauréat C) i 1975
 • Taler dansk, fransk, italiensk og engelsk


  Medlem af:
 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Foreningen af speciallæger
 • Foreningen af praktiserende speciallæger
 • Danske reumatologer og fysiurgers Organisation
 • Dansk reumatologisk selskab
 • Dansk idrætsmedicinsk selskab
 • Dansk selskab for manuel medicin
 • Ordre des Medecins (France)

 

            Har udviklet/deltaget i udviklingen af:Overenskomst med sygesikringen: Ja